Verksamheten är uppbyggd av och kring Klas Schjelderup med start under året 2000. Den största kundkretsen återfinns kring norra stockholmsområdet. SCHJELDERUP Teknik arbetar mestadels med konstruktion och provning åt WesDyne TRC AB som utför oförstörande provning inom kärnkraftsindustrin. Andra företag är RANOTOR Utvecklings AB som utvecklar den moderna ångtekniken, samt COMBITECH som har förmedlat konstruktionsuppdrag. Finmekaniska arbeten utförs i mindre skala åt företag och privatpersoner.


Verksamheten ingår i företaget SCHJELDERUP Hisskonsult AB

SCHJELDERUP Teknik